Дечји клуб

Дечји клуб Музеја града Београда oснован је 2008. године, са циљем да развија и реализује истраживачке, едукативне и креативне програме за децу од предшколског до средњошколског узраста, користећи као ресурс музејске збирке, сталне поставке или тематске изложбе у музејима у саставу. Едукативни програми и радионице повезане су са наставним градивом и програмима различитих предмета у основним и средњим школама, а реализују их кустоси Музеја града Београда у сарадњи са спољним сарадницима.

Остале активности Дечјег клуба подразумевају: вођења кроз сталне поставке или тематске изложбе прилагођена узрастима деце, гостовања у вртићима и школама, рад са децом са сметњама у развоју, наградне конкурсе, посебне пројекте, реализацију квалитетних програма креираних у школама у музејским просторима, изложбе дечјих радова са одржаних радионица, путујуће едукативне изложбе у школама, библиотекама, културним центрима...

Посебна активност Музеја града Београда која се реализује кроз Дечји клуб је иницијатива и организација Школског сајма културе Тржница идеја, која је замишљена као платформа за представљање едукативних програма просветним радницима, са циљем повезивања ресора образовања и културе и с намером да се едукативни програми установа културе укључе у школске програме. Пилот пројекат одржан је 2011. године, а од 2015. године Тржница идеја одржава се редовно сваке године.

  • Место Конак кнегиње Љубице
    Кнеза Симе Марковића 8
  • Време 2013 - 10. децембар, 10ч; 12. децембар, 11ч; 20. децембар, 10ч; 2014 - 16. јануар, 12ч; 25. јануар, 11.30ч; 30. јануар, 12ч
  • Трајање 120 минута

Израда богатих и слојевитих силуета Београда, опцртавањем и исецањем у картону. У силуетама се, поред сачуваних кућа Константина Јовановића и осталих постојећих грађевина, појављују и оне које су резултат дечије маште.

 

Дечји клуб - архива радионица