Visit

The Residence of Princess Ljubica

The Interiors of 19th-century Homes in Belgrade


8 Kneza Sime Markovića Street

Visit

Museum of Ivo Andrić


8 Andrićev venac Street

Visit

Archaeological Site of Vinča


17 Belo brdo Street, Vinča, Beograd

Visit

Museum of Paja Jovanović


21 Kralja Milana Street/4th floor

Visit

Museum of Jovan Cvijić


5 Jelene Ćetković Street

Visit

Museum of the Banjica Concentration Camp


33 Pavla Jurišića Šturma Street

Visit

Collection of Icons Sekulić


5 Uzun Mirkova Street, 1st floor

Visit

New building
of Belgrade City Museum

Architecture Project


40b Resavska Street

Exhibitions

Anastas Jovanović – Art and New Media
There is no translation available.

Additional Info

  • Location Конак кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8
  • Date 15. април - 4. јун 2019.
There is no translation available.

Предавач: Чедомир Васић, професор емеритус, Универзитет уметности у Београду
Конак кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8
Среда, 31. јануар 2018, у 17 часова, улаз слободан

Знаменити ликовни опус Анастаса Јовановића, настао средином 19. века и остварен помоћу тада актуелних визуелних средстава, на најбољи начин сведочи о времену, људима, њиховим идејама и хтењима. Најзначајнији део тог опуса чине литографије и фотографије које су својом ликовном обрадом и документарним својствима одговарале потребама наручилаца, али и важним циљевима у успостављању идентитета српске државе, промовисању националног ослобођења и јединства јужних Словена.

Двоструки карактер Анастасових радова појављује се у уметности као обележје епохе романтизма и преласка у реализам, а у ширем културном контексту као сведочанство о сврсисходној употреби медија којим сликовне представе доспевају до најширег круга заинтересованих прималаца. Епохална свест која краси Анастасово деловање на ингениозан начин спаја уметничко и документарно, две особине реалистичких и објективних сликовних призора и омогућује нама, данас, вишеслојно разумевање времена и кретања у коме су они настали као и потоња коришћења визуелних медија уопште.

Остаци прошлости оличени у појединим артефактима и свакодневним предметима постају градивни материјал за нове естетске или уметничке творевине.

There is no translation available.

Предавач: мср Вељко Џикић, конзерватор Централног института за конзервацију
Конак кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8
Среда, 24. јануар 2018, у 17 часова, улаз слободан

На предавању ће бити представљен процес дигитализације фотографија из Фонда Анастаса Јовановића Музеја града Београда, који чува највећу збирку уметникових фотографија и талботипија. Процес дигитализације спроведен је током 2016. године у Централном институту за конзервацију, поводом реализације пројекта обележавања јубилеја 200 година од рођења Анастаса Јовановића. Дигитализација има изузетан значај за распрострањеност фотографског опуса Анастаса Јовановића, чиме се драстично повећава доступност грађе како истраживачима, тако и широј публици. Такође, дигитализација је препозната и као мера превентивне конзервације, јер смањује потребу за физичком манипулацијом предмета, што доприноси дугорочној конзервацији грађе.

У оквиру предавања биће речи и о различитим поступцима дигитализације, физичком и логичком организовању чувања и улози метаподатака у дигиталном оквиру. Биће анализирани сви релевантни критеријуми помоћу којих се прави избор између дигиталне фотографије и скенирања, као и аргументован приступ примењен на Фонд Анастаса Јовановића из Музеја града Београда, који је након завршене дигитализације добио нову амбалажу и смештен у микроклиматску комору, која ће обезбедити контролисане услове средине у дугом временском периоду.

Newsletter

Subscribe for news from the Belgrade City Museum