Archaeological Site of Vinča

Непуних 15 км источно од центра Београда, на десној обали Дунава, налази се археолошки локалитет Бело брдо у Винчи, на коме је откривено једно од највећих праисторијских насеља у Европи. Још 1908. године проф. М. М. Васић, први школовани археолог у Србији, започео је археолошка ископавања која су, са прекидима, трајала до 1934. године. Истраживања су обновљена тек 1978. године, и то испитивањем налаза из металног доба и средњег века, а од 1982. посебна пажња поново се посвећује неолитским слојевима.

Прво насеље у Винчи основано је у средњем неолиту, а током млађег неолита доживело је пуни процват. Културни слој дебљине 10 м пружиo je обиље археолошког материјала (остаци кућа, керамичке посуде, антропоморфне и зооморфне фигурине, камено оруђе и оружје), па је Винча с правом постала епонимни локалитет културе млађег неолита у балканско-карпатској области. Изнад њих уочени су трагови каснијих праисторијских и историјских периода, као и остаци велике словенске некрополе из времена од VIII до XVII века.


001digital depo eng

We invite you to take a look at the objects from The Archaeological Site of Vinča.
You can view other objects owned by Belgrade City Museum’s other collections and institutions in our digital depot.

Contact

Milorad Ignjatović
Antique
1 Zmaj Jovina Street, 11000 Belgrade
+381 11 263 08 25
Mobile: 060 500 51 86
Fax: +381 11 328 35 04
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vCard