Urban Planning and Architecture

Збирка за архитектуру и урбанизам је основана 1959. са циљем да се у њој прикупља и чува грађа која сведочи о градитељском и урбанистичком развоју Београда. Архитектонски и урбанистички планови града, пројекти грађевинских објеката, као и многобројна архивска документа, цртежи, рукописи, фотографије и разгледнице са мотивима Београда прикупљани су откупима и поклонима од државних установа или приватних лица.


001digital depo eng

We invite you to take a look at the objects from Urban Planning and Architecture.
You can view other objects owned by Belgrade City Museum’s other collections and institutions in our digital depot.

 

Као засебне целине издвајају се значајни фондови и збирке


  • Фонд архиве Грађевинског одбора у оквиру којег се чувају планови и архивска документација о подизању објеката у периоду од 1898. до 1914. године.
  • Збирка планова Београда од 1865. до 1950. године, међу којима се посебно истичу катастарски планови настали у периоду од 1930. до 1932, као и Генерални урбанистички план Београда из 1923. године.
  • Фондови архитеката: Константина Јовановића, Николе Несторовића, Данила и Владислава Владисављевића, Душана Миросављевића, Светомира Лазића.
  • Збирка београдских разгледница, штампаних од 1899. до осамдесетих година 20. века.
  • Фотографије Београда 19. века, међу којима се налазе фотографије Анастаса Јовановића, И. В. Громана и Милана Јовановића.
  • Фонд Јеремије Станојевића, са преко 2.000 фотографија Београда из периода од 1929. до 1932. године.
  • Фонд фотографија порушених приватних кућа у Београду из архиве Грађевинског одсека, из периода од 1935. до 1941. године.
  • Фонд фотографија Београда из периода изградње после Другог светског рата, међу којима се налазе фотографије: Бранибора Дебељковића, Милоша Павловића, Бранка Турина и Раце Булатовића.

Contact

Angelina Banković
Urban Planning and Architecture
1 Zmaj Jovina Street, Belgrade
+381 11 263 08 25
Mobile: 060 500 51 63
Fax: +381 11 328 35 04
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vCard